Ratten & Muizen

Ratten en muizen maken slim gebruik van alles wat mensen ze bieden

 

Ratten en muizen zijn knaagdieren die vaak in de nabijheid van mensen leven in steden, dorpen of op het platteland. Ze maken slim gebruik van alle mogelijkheden die mensen ze bieden, waaronder beschutting en voedsel. Ze hebben niet veel nodig. Een klein gaatje is voldoende om ergens binnen te komen en ergens een nest te bouwen. Etensresten, broodkruimels, zwerfafval of voer voor tuinvogels bieden voldoende voedsel om te overleven en zich voort te planten. Het is dan ook niet vreemd dat ratten en muizen overal leven waar mensen leven. Ze horen bij de menselijke omgeving en hebben hun rol in (stedelijke) ecosystemen. 

De meeste mensen zien ratten en muizen echter liever niet in hun buurt en beschouwen ze als indringers die er niet bij horen. Veelal grijpen mensen naar dodelijke middelen om van de knaagdieren af te komen. Dit brengt echter ernstige gevolgen met zich mee voor de ratten en muizen, maar ook voor andere dieren die in in aanraking komen met de vangmiddelen. Bovendien zijn dodelijke middelen over het algemeen helemaal niet nodig. Wanneer de aanwezigheid van ratten en muizen wordt voorkomen door het inzetten van preventieve maatregelen is er geen sprake van overlast. Dit is zowel voor mensen, de ratten en muizen én andere dieren dus een betere aanpak. 

Wil je meer weten over preventieve maatregelen ter voorkoming van knaagdieroverlast? Neem dan vooral contact met mij op! Vaak is een kleine aanpassing van menselijk gedrag al voldoende. 

Voorkom een plaag, begin vandaag

Het is belangrijk om te voorkomen dat ratten en muizen op plekken komen waar je ze liever niet wil hebben, bijvoorbeeld in een woning. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen toe te passen, zoals het dichten van kieren en het opruimen van voedsel(resten). Voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal is in opdracht van de Rijksoverheid een landelijke campagne gestart met tips voor het voorkomen van plagen. Voor gemeenten en andere organisaties die mensen willen informeren is er een Toolkit ontwikkeld met white label communicatiematerialen.

Preventie van knaagdieroverlast in de gemeente

Gemeenten spelen een cruciale rol in het voorkomen van overlast door ratten en muizen. Hoe kunnen zij die rol vormgeven? Dat zie je in deze 13 bouwstenen. Het document met bouwstenen is opgesteld door de werkgroep Preventie, die onderdeel is van het overheidsprogramma IPM-Knaagdierbeheersing. Animo Animalis neemt deel aan deze werkgroep. De bouwstenen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Broodcontainers

In Amsterdam wordt net als in veel andere grote steden in toenemende mate overlast van ratten, muizen en duiven ervaren. De overlast ontstaat onder andere doordat mensen brood weggooien in de openbare ruimte of het aan dieren voeren. Woningcorporatie Ymere wilde haar huurders in Amsterdam-Noord stimuleren om meer te doen aan het voorkomen van overlast. Ik voerde een project uit om huurders meer gebruik te laten maken van broodbakken voor het recyclen van overtollig brood.

Dierenwelzijn: verdrinkingsvallen zijn niet diervriendelijk

'Rattenhotels': ze lijken steeds populairder te worden. Maar anders dan de naam doet vermoeden, hebben we het hier niet over een hotel waar ratten de tijd van hun leven hebben. Een rattenhotel is een verdrinkingsval. Nadat de ratten een trappetje op zijn geklommen vallen ze via een plateautje in een bak met vloeistof waarin ze verdrinken. Het is een methode die behoorlijk wat dierenleed veroorzaakt en dus vraagt om een heel zorgvuldige afweging. Dat geldt trouwens voor alle bestrijdingsmethoden als je het mij vraagt. Ik schreef er samen met Janneke Ackermans een artikel over in Dierplagen Informatie, het tijdschrift van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). 

Neem contact op als je meer wil weten over het voorkomen van ratten- en muizenoverlast!

Translate »